antonov_an-225_mriya_take_off_ukraine_kyiv-1.jpg

Oleksandr Naumenko